Baza danych eksperymentalnych i numerycznych uzyskanych podczas koordynacji europejskich projektów badawczych z dziedziny aeronautyka/przepływy transoniczne/fale uderzeniowe